Monday, April 27, 2015

Ubuntu 14.04 - Canon E500 network printing and scanning at home

Recently switch my Mom machine from Windows 7 to Ubuntu Gnome 14.04 which's my favorite one. So I need to share Canon E500 (USB) printing and scanning for my other devices over Network.
I set this host with static IP: 192.168.1.10

Install Canon E500 driver

sudo add-apt-repository ppa:inameiname/stable
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y cnijfilter-e500series scangearmp-e500series

Now I can add the printer from Printer Config
For Scanner: I use ScanGear instead of Simple Scan

Sharing Printer

This step is share printing service over network
Cups printing running on port 631 localhost -> go to CUPS admin at http://localhost:631/admin
In the Server part setting: Check these options
  • Share printers connected to this system
  • Allow printing from the Internet
  • Allow remote administration
  • Allow users to cancel any job (not just their own)  //this is my home purpose
=> Change Settings -> wait for Cup restarting

Manage E500 printer via CUPS. Now we need to access CUPS by its IP address, I also leave the printer name as E500-series
http://192.168.1.10:631/printers  make sure the printer E500-series is available otherwise add it to
From here you can print any test pages, maintenance, etc...I don't need to set any allowed user. Just me and my mom

Sharing Scanner

On the server (E500 connect directly via USB) tell sane to run as server
sudo vi /etc/default/saned
Run=no -> Run=yes

Allow user from my subnet
sudo vi /etc/sane.d/saned.conf
## Access list
192.168.1.0/24

service saned restart

On the client
sudo vi  /etc/sane.d/net.conf
## saned hosts
192.168.1.10
connect_timeout = 60

Open Xsane and wait for Scanner discovery

Tuesday, April 21, 2015

Monday, April 20, 2015

Câu chuyện đôi chim ưng và cành cây

Ngày xưa, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng từ ngoại quốc, là loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim ưng để huấn luyện.

Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Vị vua mời thầy thuốc cùng pháp sư khắp nơi trên đất nước để đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay.

Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng vào ngày hôm sau, khi nhìn qua cửa sổ cung điện, vị vua vẫn thấy con chim chưa rời cành.

Dù đã thử nhiều cách khác nhưng không cách nào thành công, vị vua tự nghĩ: “Có thể ta cần một người thân thuộc với vùng quê để hiểu bản chất của vấn đề“. Vì vậy ông gọi quan cận thần của mình rồi hỏi: “Hãy đi mời một người nông dân“.

Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần: “Mời người đã làm ra phép lạ này đến đây“.

Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta: “Làm cách nào mà người làm con chim ưng bay được vậy?“.

Kính cẩn cuối đầu, người nông dân trả lời: “Thưa điện hạ, không có gì khó cả, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi“.

Tất cả chúng ta đều có thể bay, bởi đó là tiềm năng đáng kinh ngạc của con người. Nhưng theo thời gian, chúng ta ngồi trên những cành cây của mình, rồi dính mắc vào những thứ thân thuộc mà quên mất bản năng của mình.

Khả năng của con người vô tận, nhưng hầu hết chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khai phá hết. Chúng ta thích những thứ quen thuộc, thoải mái, và thú vui trần tục. Vì vậy phần lớn cuộc đời, chúng ta sống tầm thường thay vì thú vị, ly kỳ và đầy ý nghĩa.

Hãy học để phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi mà chúng ta bám vào và giải thoát bản thân để có thể bay lên một cách huy hoàng.

Friday, April 10, 2015

11 Infographics That Will Help You Improve Your Grammar and Spelling

In the era of texting, instant messaging and grumpy cat memes, proper grammar and spelling seem to have taken a backseat to the need to communicate with finger-busting speed.
But while ignoring spelling and grammar rules when texting your friends may be OK (honestly, though: it isn’t), once those pesky errors find their way into emails, articles and cover letters, they may cost you a good grade in school, not to mention a job.
YKWIM?
We hope the 11 infographics below, all of which focus on either grammar or spelling rules or common mistakes, will be both useful and a fun way to brush up on those skills.

Let’s get started with some Basic Grammar Rules

15 Grammar Goofs That Make You Look Silly

The Most Annoying Writing Mistakes

10 Hyphenation Tips

Quotation Marks and Punctuation

Common Rules for Capital Letter Usage

12 Most Misunderstood Words in English

Words You Might Misuse

Verbs and Their Prepositions

14 Mistakes With Prepositions

Apostrophes

Finally, one for fun: Eight Totally Necessary New Punctuation Marks

Aleks Todorova is the editorial director at Visual.ly. She’s a stickler for proper grammar and spelling, but wishes the Morgan Freemark were real.

http://blog.visual.ly/grammar-spelling-infographics/

Monday, April 6, 2015