Thursday, May 21, 2015

Học để làm cái gì vậy?

Câu hỏi đơn giản nhưng mà để trả lời có khi mất cả mấy thế hệ? Tôi sẽ bắt đầu viết những câu chuyện về giáo dục mà tôi từng chứng kiến và cảm nhận được.

0 comments:

Post a Comment